Chassis/Wheel - Tire for 1986 Honda CIVIC SEDAN

Select Wheel - Tire Part

1986 Honda CIVIC SEDAN

Change vehicle

Chassis/Wheel - Tire for 1986 Honda CIVIC SEDAN #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 42700-SB2-661 42700-SB2-661 / Disk, Wheel (4-TX13)

- -
4 42700-SB3-930 42700-SB3-930 / Disk, Wheel (5-JX13) (Frosted Black)

- -
9 42753-SB8-661 42753-SB8-661 / Valve, Rim (Schrader)

VALVE, RIM (TAIHEIYO)

$1.30 $1.09
9 42753-SB8-661 42753-SB8-661 / Valve, Rim (Schrader)

$1.30 $1.09
10 42767-SA5-670 42767-SA5-670 / Plate, Spare Tire Caution (T-Type)(English)

$4.98 $4.19
11 44721-SA6-671 44721-SA6-671 / Weight, Balance (10G) (Yamate)

- -
11 44723-SA6-671 44723-SA6-671 / Weight, Balance (30G) (Yamate)

- -
11 44721-SEA-003 44721-SEA-003 / Weight, Balance (10G) (Yamate)

WEIGHT, BALANCE (10G) (THOS. SALMON)

$1.08 $0.91
11 44730-SA6-671 44730-SA6-671 / Weight, Balance (45G)

- -
11 44725-SB2-003 44725-SB2-003 / Weight, Balance (50G) (Yamate)

$6.95 $5.84
11 44726-SA6-671 44726-SA6-671 / Weight, Balance (5G) (Yamate)

- -
11 44722-SA6-671 44722-SA6-671 / Weight, Balance (20G)

- -
11 44727-S5A-A01 44727-S5A-A01 / Weight, Balance (15G) (Plombco)

WEIGHT, BALANCE (15G) (THOS. SALMON)

$1.17 $0.98
11 44725-SA6-671 44725-SA6-671 / Weight, Balance (50G) (Yamate)

- -
11 44727-S5A-A01 44727-S5A-A01 / Weight, Balance (15G) (Plombco)

$1.17 $0.98
11 44724-SA6-671 44724-SA6-671 / Weight, Balance (40G) (Yamate)

- -
11 44728-SB2-003 44728-SB2-003 / Weight, Balance (25G) (Yamate)

$1.45 $1.22
11 44730-SH0-A01 44730-SH0-A01 / Weight, Balance (45G) (Thos Salmon)

WEIGHT, BALANCE (45G) (THOS. SALMON)

$0.78 $0.66
11 44728-SA6-671 44728-SA6-671 / Weight, Balance (25G)

$1.45 $1.22
11 44724-SH0-A01 44724-SH0-A01 / Weight, Balance (40G) (Thos Salmon)

WEIGHT, BALANCE (40G) (YAMATE)

$0.58 $0.49
11 44722-SEA-003 44722-SEA-003 / Weight, Balance (20G) (Yamate)

WEIGHT, BALANCE (20G) (THOS. SALMON)

$1.32 $1.11
11 44726-SEA-003 44726-SEA-003 / Weight, Balance (5G) (Yamate)

WEIGHT, BALANCE (5G) (THOS. SALMON)

$0.93 $0.78
11 44729-SA6-671 44729-SA6-671 / Weight, Balance (35G)

- -
11 44723-SEA-003 44723-SEA-003 / Weight, Balance (30G) (Yamate)

WEIGHT, BALANCE (30G) (THOS. SALMON)

$1.58 $1.33
11 44729-SH0-A01 44729-SH0-A01 / Weight, Balance (35G) (Thos Salmon)

WEIGHT, BALANCE (35G) (THOS. SALMON)

$1.72 $1.44
14 44733-SB2-672 44733-SB2-672 / Trim, Wheel (13")

- -
16 44736-SA0-981 44736-SA0-981 / Nut, Wheel (Fuse Rashi)

$6.42 $5.39
17 44737-SA0-981 44737-SA0-981 / Washer, Wheel Nut (Fuse Rashi)

$2.62 $2.20
18 83803-SB4-660 83803-SB4-660 / Spacer, Spare Tire

$85.18 $61.33
19 83853-SB4-660 83853-SB4-660 / Bolt, Anchor

- -
21 90304-SA0-981 90304-SA0-981 / Nut, Wheel (Fuse Rashi)

$13.50 $10.69