Body/Air Conditioning/Tailgate (2) for 1982 Honda CIVIC 5-DOOR

Select Tailgate (2) Part

1982 Honda CIVIC 5-DOOR

Change vehicle

Body/Air Conditioning/Tailgate (2) for 1982 Honda CIVIC 5-DOOR #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
2 75412-672-003 75412-672-003 / Joint

- -
3 75581-SA2-000 75581-SA2-000 / Spring, Door Lock Key Setting

- -
4 75612-672-003 75612-672-003 / Bush, Handle Joint (Outer)

- -
6 83301-SA2-023 83301-SA2-023 / Lock, Tailgate

- -
7 83303-SA2-033 83303-SA2-033 / Cylinder, Tailgate

- -
8 83305-SA2-003 83305-SA2-003 / Striker, Tailgate

- -
9 83306-SA2-000 83306-SA2-000 / Shim, Tailgate Striker

- -
10 83307-SA2-003 83307-SA2-003 / Handle, Tailgate

- -
11 83308-SA2-000 83308-SA2-000 / Grommet, Tailgate Handle

- -
14 83313-SA2-003 83313-SA2-003 / Gasket, Seat

- -
16 06850-SA3-661ZZ 06850-SA3-661ZZ / Tailgate

- -
18 85250-SA2-020ZZ 85250-SA2-020ZZ / Hinge, R Tailgate

HINGE, R. TAILGATE

- -
19 85255-SA2-010ZZ 85255-SA2-010ZZ / Hinge, L Tailgate

HINGE, L. TAILGATE

- -
20 85259-SA2-000 85259-SA2-000 / Shim, Tailgate Hinge

- -
21 85260-SA2-000 85260-SA2-000 / Cushion, R Tailgate Side

CUSHION, R. TAILGATE SIDE

- -
22 85263-SA2-000 85263-SA2-000 / Shim, Tailgate Side Cushion

- -
23 85265-SA2-000 85265-SA2-000 / Cushion, L Tailgate Side

CUSHION, L. TAILGATE SIDE

- -
24 85267-671-000 85267-671-000 / Cushion, Tailgate

$6.73 $5.66
25 85270-SA2-033 85270-SA2-033 / Stay, Tailgate Open

- -
26 85277-SA0-020 85277-SA0-020 / Cover, Tailgate Open Stay End

- -
27 90115-659-003 90115-659-003 / Nut, Self-Lock (8MM) (Clinch)

$0.50 $0.42
28 90129-SA0-000 90129-SA0-000 / Bolt, Flange (6X15)

- -
30 93403-06016-08 93403-06016-08 / Bolt-Washer (6X16)

$1.22 $1.02
31 93403-06012-08 93403-06012-08 / Bolt-Washer (6X12)

$1.12 $0.94
35 94050-06080 94050-06080 / Nut, Flange (6MM)

$0.43 $0.36