PILLAR, L. CENTER (INNER) in BODY / AIR CONDITIONING/INNER PANEL - FLOOR PANELS for 2013 Honda CIVIC COUPE

PILLAR, L. CENTER (INNER) in BODY / AIR CONDITIONING/INNER PANEL - FLOOR PANELS for 2013 Honda CIVIC COUPE #1
32
 • GUSSET, L. RR. BULKHEAD - $30.18
9
 • PILLAR, L. CENTER (INNER) - $680.53
18
 • BRACKET, R. RR. BUMPER BEAM - $16.03
15
 • STIFFENER, RR. JACK - $40.20
13
 • SILL, R. FR. INSIDE - $120.84
29
 • CROSSMEMBER, L. RR. FLOOR (UPPER) - $80.58
30
 • SHELF, RR. PARCEL - $214.64
21
 • STIFFENER, L. RR.RR. FLOOR SIDE - $24.60
24
 • CROSSMEMBER, MIDDLE FLOOR - $183.34
28
 • CROSSMEMBER, RR. FLOOR - $155.98
44
 • BOLT, FLANGE (8X16) - $0.32
20
 • FRAME, L. RR. - $395.86
40
 • BOLT, FLANGE (8X18) - $0.53
7
 • EXTENSION, R. RR. WHEEL ARCH - $24.91
1
 • FRAME B SET, R. RR. - $73.98
8
 • PILLAR, L. FR. (INNER) - $255.44
26
 • GUSSET, L. MIDDLE FLOOR CROSSMEMBER - $63.79
11
 • EXTENSION, L. RR. WHEEL ARCH - $24.91
22
 • BRACKET, L. RR. BUMPER BEAM - $14.99
35
 • BOLT, FLANGE (6X15) - $0.22
41
 • BOLT-WASHER (10X45) - $2.00
23
 • GUSSET, L. RR. PANEL - $11.93
33
 • BAR, RR. FLOOR (LOWER) - $35.42
19
 • GUSSET, R. RR. PANEL - $11.93
36
 • BOLT, FLANGE (14X26) - $1.51
6
 • PANEL, R. RR. INSIDE - $351.16
16
 • FRAME, R. RR. - $402.32
2
 • FRAME B SET, L. RR. - $63.78
12
 • FLOOR, FR. - $499.94
37
 • BOLT, FLANGE (8X17) - $0.38
31
 • GUSSET, R. RR. BULKHEAD - $30.37
14
 • SILL, L. FR. INSIDE - $163.31
35
 • BOLT, FLANGE (6X15) - $0.22
38
 • NUT, PAINT CUTTING (10MM) - $1.39
5
 • PILLAR, R. CENTER (INNER) - $522.04
44
 • BOLT, FLANGE (8X16) - $0.32
34
 • GUSSET, RR. FLOOR CROSSMEMBER (UPPER) - $14.27
3
 • PANEL SET, RR. FLOOR - $445.78
10
 • PANEL, L. RR. INSIDE - $351.16
36
 • BOLT, FLANGE (14X26) - $1.51
4
 • PILLAR, R. FR. (INNER) - $359.08
35
 • BOLT, FLANGE (6X15) - $0.22
25
 • GUSSET, R. MIDDLE FLOOR CROSSMEMBER - $63.79
43
 • BRACE, FR. FLOOR - $4.74
17
 • STIFFENER, R. RR.RR. FLOOR SIDE - $24.60
27
 • CROSSMEMBER, R. RR. FLOOR (UPPER) - $65.11
39
 • BOLT-WASHER (10X20) - $0.86
40
 • BOLT, FLANGE (8X18) - $0.53
No. Part # Part # / Description Qty Req. List Price Price
1 04653-TR3-A00ZZ 04653-TR3-A00ZZ / FRAME B SET, R. RR.

1 $102.75 $73.98
2 04654-TR3-A00ZZ 04654-TR3-A00ZZ / FRAME B SET, L. RR.

1 $88.58 $63.78
3 04655-TR3-A00ZZ 04655-TR3-A00ZZ / PANEL SET, RR. FLOOR

1 $619.13 $445.78
4 64110-TS8-A60ZZ 64110-TS8-A60ZZ / PILLAR, R. FR. (INNER)

1 $498.72 $359.08
5 64220-TS8-A11ZZ 64220-TS8-A11ZZ / PILLAR, R. CENTER (INNER)

1 $725.05 $522.04
6 64300-TS8-306ZZ 64300-TS8-306ZZ / PANEL, R. RR. INSIDE

1 $487.72 $351.16
7 64321-TS8-A00ZZ 64321-TS8-A00ZZ / EXTENSION, R. RR. WHEEL ARCH

1 $34.60 $24.91
8 64510-TS8-A60ZZ 64510-TS8-A60ZZ / PILLAR, L. FR. (INNER)

1 $354.78 $255.44
9 64620-TS8-A11ZZ 64620-TS8-A11ZZ / PILLAR, L. CENTER (INNER)

1 $945.18 $680.53
10 64700-TS8-306ZZ 64700-TS8-306ZZ / PANEL, L. RR. INSIDE

1 $487.72 $351.16
11 64721-TS8-A00ZZ 64721-TS8-A00ZZ / EXTENSION, L. RR. WHEEL ARCH

1 $34.60 $24.91
12 65100-TS8-A50ZZ 65100-TS8-A50ZZ / FLOOR, FR.

1 $694.37 $499.94
13 65140-TS8-A50ZZ 65140-TS8-A50ZZ / SILL, R. FR. INSIDE

1 $167.83 $120.84
14 65190-TS8-A50ZZ 65190-TS8-A50ZZ / SILL, L. FR. INSIDE

1 $226.82 $163.31
15 65513-TR0-A00ZZ 65513-TR0-A00ZZ / STIFFENER, RR. JACK

1 $55.83 $40.20
16 65610-TR3-A01ZZ 65610-TR3-A01ZZ / FRAME, R. RR.

1 $558.78 $402.32
17 65615-TR0-A00ZZ 65615-TR0-A00ZZ / STIFFENER, R. RR.RR. FLOOR SIDE

1 $34.17 $24.60
18 65619-SNA-A00ZZ 65619-SNA-A00ZZ / BRACKET, R. RR. BUMPER BEAM

1 $22.27 $16.03
19 65626-SNA-A01ZZ 65626-SNA-A01ZZ / GUSSET, R. RR. PANEL

1 $16.57 $11.93
20 65660-TR3-A01ZZ 65660-TR3-A01ZZ / FRAME, L. RR.

1 $549.80 $395.86
21 65665-TR0-A00ZZ 65665-TR0-A00ZZ / STIFFENER, L. RR.RR. FLOOR SIDE

1 $34.17 $24.60
22 65669-SNA-A00ZZ 65669-SNA-A00ZZ / BRACKET, L. RR. BUMPER BEAM

1 $20.82 $14.99
23 65676-SNA-A01ZZ 65676-SNA-A01ZZ / GUSSET, L. RR. PANEL

1 $16.57 $11.93
24 65700-TS8-A00ZZ 65700-TS8-A00ZZ / CROSSMEMBER, MIDDLE FLOOR

1 $254.63 $183.34
25 65721-TS8-A00ZZ 65721-TS8-A00ZZ / GUSSET, R. MIDDLE FLOOR CROSSMEMBER

1 $88.60 $63.79
26 65722-TS8-A00ZZ 65722-TS8-A00ZZ / GUSSET, L. MIDDLE FLOOR CROSSMEMBER

1 $88.60 $63.79
27 65740-TR3-A20ZZ 65740-TR3-A20ZZ / CROSSMEMBER, R. RR. FLOOR (UPPER)

1 $90.43 $65.11
28 65750-TR7-A00ZZ 65750-TR7-A00ZZ / CROSSMEMBER, RR. FLOOR

1 $216.63 $155.98
29 65790-TR3-A01ZZ 65790-TR3-A01ZZ / CROSSMEMBER, L. RR. FLOOR (UPPER)

1 $111.92 $80.58
30 66500-TS8-A11ZZ 66500-TS8-A11ZZ / SHELF, RR. PARCEL

1 $298.12 $214.64
31 66521-TR6-A50ZZ 66521-TR6-A50ZZ / GUSSET, R. RR. BULKHEAD

1 $42.18 $30.37
32 66721-TR6-A50ZZ 66721-TR6-A50ZZ / GUSSET, L. RR. BULKHEAD

1 $41.92 $30.18
33 74610-TR0-A00 74610-TR0-A00 / BAR, RR. FLOOR (LOWER)

1 $49.20 $35.42
34 74671-TR3-A50 74671-TR3-A50 / GUSSET, RR. FLOOR CROSSMEMBER (UPPER)

1 $19.82 $14.27
35 90108-S0A-003 90108-S0A-003 / BOLT, FLANGE (6X15)

14 $0.30 $0.22
36 90168-S5P-A00 90168-S5P-A00 / BOLT, FLANGE (14X26)

8 $2.10 $1.51
37 90178-TR3-A00 90178-TR3-A00 / BOLT, FLANGE (8X17)

4 $0.53 $0.38
38 90321-SMG-000 90321-SMG-000 / NUT, PAINT CUTTING (10MM)

6 $1.93 $1.39
39 93406-10020-08 93406-10020-08 / BOLT-WASHER (10X20)

2 $1.20 $0.86
40 90179-TR3-A00 90179-TR3-A00 / BOLT, FLANGE (8X18)

4 $0.73 $0.53
41 17525-SAA-003 17525-SAA-003 / BOLT-WASHER (10X45)

1 $2.78 $2.00
43 74178-TR7-A00 74178-TR7-A00 / BRACE, FR. FLOOR

1 $6.58 $4.74
44 90166-TA0-A00 90166-TA0-A00 / BOLT, FLANGE (8X16)

2 $0.45 $0.32