GUIDE, CLUTCH (4-5) in TRANSMISSION - AUTOMATIC/AT CLUTCH (FOURTH-FIFTH) for 2011 Honda CR-V

GUIDE, CLUTCH (4-5) in TRANSMISSION - AUTOMATIC/AT CLUTCH (FOURTH-FIFTH) for 2011 Honda CR-V #1
5
 • PLATE, CLUTCH END (2) (2.2MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (8) (2.8MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (7) (2.7MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (6) (2.6MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (4) (2.4MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (9) (2.9MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (5) (2.5MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (3) (2.3MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (1) (2.1MM) - $13.60
3
 • SPRING, CLUTCH RETURN (SANKO) - $12.16
8
 • PISTON, CLUTCH - $54.06
7
 • PLATE, CLUTCH WAVE (2.0MM) - $6.77
1
 • SEAT, RETURN SPRING - $4.24
1
 • SEAT, RETURN SPRING - $4.24
4
 • DISK, CLUTCH - $15.58
9
 • CIRCLIP (OUTER) (47MM) - $1.81
7
 • PLATE, CLUTCH WAVE (2.0MM) - $6.77
10
 • RING, SNAP (133MM) - $1.25
11
 • O-RING (46.8X2.2) (NOK) - $2.99
4
 • DISK, CLUTCH - $15.58
4
 • DISK, CLUTCH - $15.58
7
 • PLATE, CLUTCH WAVE (2.0MM) - $6.77
2
 • SPRING, CLUTCH WAVE - $7.13
4
 • DISK, CLUTCH - $15.58
4
 • DISK, CLUTCH - $15.58
7
 • PLATE, CLUTCH WAVE (2.0MM) - $6.77
12
 • O-RING (114X2.2) (NOK) - $5.00
9
 • CIRCLIP (OUTER) (47MM) - $1.81
7
 • PLATE, CLUTCH WAVE (2.0MM) - $6.77
7
 • PLATE, CLUTCH WAVE (2.0MM) - $6.77
6
 • GUIDE, CLUTCH (4-5) - $275.20
4
 • DISK, CLUTCH - $15.58
4
 • DISK, CLUTCH - $15.58
5
 • PLATE, CLUTCH END (2) (2.2MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (8) (2.8MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (7) (2.7MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (6) (2.6MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (4) (2.4MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (9) (2.9MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (5) (2.5MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (3) (2.3MM) - $13.60
 • PLATE, CLUTCH END (1) (2.1MM) - $13.60
7
 • PLATE, CLUTCH WAVE (2.0MM) - $6.77
13
 • PISTON, CLUTCH - $31.19
 • PISTON, CLUTCH - $54.06
4
 • DISK, CLUTCH - $15.58
10
 • RING, SNAP (133MM) - $1.25
11
 • O-RING (46.8X2.2) (NOK) - $2.99
3
 • SPRING, CLUTCH RETURN (SANKO) - $12.16
2
 • SPRING, CLUTCH WAVE - $7.13
7
 • PLATE, CLUTCH WAVE (2.0MM) - $6.77
12
 • O-RING (114X2.2) (NOK) - $5.00
No. Part # Part # / Description Qty Req. List Price Price
1 22533-PX4-010 22533-PX4-010 / SEAT, RETURN SPRING

2 $5.88 $4.24
2 22536-PRP-013 22536-PRP-013 / SPRING, CLUTCH WAVE

2 $9.90 $7.13
3 22541-PX4-004 22541-PX4-004 / SPRING, CLUTCH RETURN (SANKO)

2 $16.88 $12.16
4 22546-R91-003 22546-R91-003 / DISK, CLUTCH

8 $21.63 $15.58
5 22582-R91-003 22582-R91-003 / PLATE, CLUTCH END (2) (2.2MM)

2 $18.88 $13.60
5 22588-R91-003 22588-R91-003 / PLATE, CLUTCH END (8) (2.8MM)

2 $18.88 $13.60
5 22587-R91-003 22587-R91-003 / PLATE, CLUTCH END (7) (2.7MM)

2 $18.88 $13.60
5 22586-R91-003 22586-R91-003 / PLATE, CLUTCH END (6) (2.6MM)

2 $18.88 $13.60
5 22584-R91-003 22584-R91-003 / PLATE, CLUTCH END (4) (2.4MM)

2 $18.88 $13.60
5 22589-R91-003 22589-R91-003 / PLATE, CLUTCH END (9) (2.9MM)

2 $18.88 $13.60
5 22585-R91-003 22585-R91-003 / PLATE, CLUTCH END (5) (2.5MM)

2 $18.88 $13.60
5 22583-R91-003 22583-R91-003 / PLATE, CLUTCH END (3) (2.3MM)

2 $18.88 $13.60
5 22581-R91-003 22581-R91-003 / PLATE, CLUTCH END (1) (2.1MM)

2 $18.88 $13.60
6 22651-RFK-003 22651-RFK-003 / GUIDE, CLUTCH (4-5)

1 $382.22 $275.20
7 22653-R91-003 22653-R91-003 / PLATE, CLUTCH WAVE (2.0MM)

8 $9.40 $6.77
13 22680-RCR-003 22680-RCR-003 / PISTON, CLUTCH

1 $75.08 $54.06
9 90603-PX4-000 90603-PX4-000 / CIRCLIP (OUTER) (47MM)

2 $2.52 $1.81
10 90605-P7T-003 90605-P7T-003 / RING, SNAP (133MM)

2 $1.73 $1.25
11 91302-PX4-004 91302-PX4-004 / O-RING (46.8X2.2) (NOK)

2 $4.15 $2.99
12 91303-PX4-004 91303-PX4-004 / O-RING (114X2.2) (NOK)

2 $6.95 $5.00
13 22680-R90-003 22680-R90-003 / PISTON, CLUTCH

1 $43.32 $31.19