ENGINE/CRANKSHAFT - PISTON for 2008 Honda CIVIC NGV

Select CRANKSHAFT - PISTON Part

2008 Honda CIVIC NGV

Change vehicle

ENGINE/CRANKSHAFT - PISTON for 2008 Honda CIVIC NGV #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 13010-RNE-A00 13010-RNE-A00 / PISTON SET (STD)

$108.50 $78.12
1 13020-RNE-A00 13020-RNE-A00 / PISTON SET (OVER SIZE) (0.25)

$123.70 $89.06
2 13011-RNE-A02 13011-RNE-A02 / RING SET, PISTON (STD) (ALLIED RING)

$61.63 $44.38
2 13021-RNE-A01 13021-RNE-A01 / RING SET, PISTON (OVER SIZE) (0.25) (RIKEN)

$127.85 $92.05
3 13111-RNA-A00 13111-RNA-A00 / PIN, PISTON

$12.90 $9.29
4 13115-RNA-A00 13115-RNA-A00 / CLIP, PISTON PIN

$2.10 $1.51
5 13204-RNA-A01 13204-RNA-A01 / BOLT, CONNECTING ROD

$4.13 $2.98
6 13210-RNE-A00 13210-RNE-A00 / ROD, CONNECTING

$109.42 $78.78
7 13213-RNE-A01 13213-RNE-A01 / BEARING C, CONNECTING ROD (GREEN) (TAIHO)

$11.20 $8.06
7 13211-RNE-A01 13211-RNE-A01 / BEARING A, CONNECTING ROD (BLACK) (TAIHO)

$13.92 $10.02
7 13212-RNE-A01 13212-RNE-A01 / BEARING B, CONNECTING ROD (BROWN) (TAIHO)

$13.92 $10.02
7 13215-RNE-A01 13215-RNE-A01 / BEARING E, CONNECTING ROD (PINK) (TAIHO)

$11.20 $8.06
7 13216-RNE-A01 13216-RNE-A01 / BEARING F, CONNECTING ROD (RED) (TAIHO)

$11.20 $8.06
7 13214-RNE-A01 13214-RNE-A01 / BEARING D, CONNECTING ROD (YELLOW) (TAIHO)

$11.20 $8.06
8 13310-RNA-A00 13310-RNA-A00 / CRANKSHAFT

$386.55 $301.51
9 13324-RNA-A01 13324-RNA-A01 / BEARING D, MAIN (UPPER) (GREEN) (DAIDO)

$3.67 $2.64
9 13323-RNA-A01 13323-RNA-A01 / BEARING C, MAIN (UPPER) (BROWN) (DAIDO)

$3.67 $2.64
9 13325-RNA-A01 13325-RNA-A01 / BEARING E, MAIN (UPPER) (YELLOW) (DAIDO)

$3.67 $2.64
9 13321-RNA-A01 13321-RNA-A01 / BEARING A, MAIN (UPPER) (BLUE)(DAIDO)

$3.67 $2.64
9 13322-RNA-A01 13322-RNA-A01 / BEARING B, MAIN (UPPER) (BLACK) (DAIDO)

$3.67 $2.64
9 13326-RNA-A01 13326-RNA-A01 / BEARING F, MAIN (UPPER) (PINK)(DAIDO)

$3.67 $2.64
10 13331-ZY6-003 13331-ZY6-003 / WASHER, THRUST (TAIHO)

$8.48 $5.09
10 13331-ZY6-013 13331-ZY6-013 / WASHER, THRUST

$8.48 $5.09
11 13344-RNA-A01 13344-RNA-A01 / BEARING D, MAIN (LOWER) (GREEN) (DAIDO)

$3.55 $2.56
11 13342-RNA-A01 13342-RNA-A01 / BEARING B, MAIN (LOWER) (BLACK) (DAIDO)

$3.55 $2.56
11 13345-RNA-A01 13345-RNA-A01 / BEARING E, MAIN (LOWER) (YELLOW) (DAIDO)

$3.55 $2.56
11 13341-RNA-A01 13341-RNA-A01 / BEARING A, MAIN (LOWER) (BLUE)(DAIDO)

$3.55 $2.56
11 13346-RNA-A01 13346-RNA-A01 / BEARING F, MAIN (LOWER) (PINK)(DAIDO)

$3.55 $2.56
11 13343-RNA-A01 13343-RNA-A01 / BEARING C, MAIN (LOWER) (BROWN) (DAIDO)

$3.55 $2.56
12 13620-RNA-A01 13620-RNA-A01 / SPROCKET, CHAIN DRIVE

$21.48 $15.47
13 13622-RNA-A00 13622-RNA-A00 / PLATE, CRANK PULSER

$19.75 $14.22
14 13810-RNA-A02 13810-RNA-A02 / PULLEY, CRANKSHAFT

$90.72 $65.32
15 90013-RNA-A01 90013-RNA-A01 / BOLT, HEX. (6X9)

$2.32 $1.67
16 90017-PCX-013 90017-PCX-013 / BOLT-WASHER (16X49)

$14.68 $10.57
17 90704-PNA-000 90704-PNA-000 / KEY (4.5X21)

$3.15 $2.27