ENGINE/PISTON - CRANKSHAFT for 2001 Honda CIVIC SEDAN

Select PISTON - CRANKSHAFT Part

2001 Honda CIVIC SEDAN

Change vehicle

ENGINE/PISTON - CRANKSHAFT for 2001 Honda CIVIC SEDAN #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 13020-PMS-A00 13020-PMS-A00 / PISTON SET (OVER SIZE) (0.25)

$52.28 $37.64
1 13030-PMS-A00 13030-PMS-A00 / PISTON SET (OVER SIZE) (0.50)

$74.73 $53.81
1 13010-PMS-A00 13010-PMS-A00 / PISTON SET (STD)

$74.73 $53.81
2 13021-PLR-004 13021-PLR-004 / RING SET, PISTON (OVER SIZE) (0.25)

$42.73 $30.77
2 13031-PLR-004 13031-PLR-004 / RING SET, PISTON (OVER SIZE) (0.50)

$42.73 $30.77
2 13011-PMM-A01 13011-PMM-A01 / RING SET, PISTON (STD)

$42.73 $30.77
3 13112-PE0-000 13112-PE0-000 / PIN, PISTON

$17.37 $12.50
4 13204-PE1-003 13204-PE1-003 / BOLT, CONNECTING ROD

$4.63 $3.34
5 13205-634-010 13205-634-010 / NUT, CONNECTING ROD

$3.63 $2.62
6 13210-PMS-A00 13210-PMS-A00 / ROD, CONNECTING

$122.20 $87.98
7 13214-PLM-Y01 13214-PLM-Y01 / BEARING D, CONNECTING ROD (GREEN) (DAIDO)

$12.90 $9.29
7 13217-PLM-Y01 13217-PLM-Y01 / BEARING G, CONNECTING ROD (RED) (DAIDO)

$12.90 $9.29
7 13216-PLM-Y01 13216-PLM-Y01 / BEARING F, CONNECTING ROD (PINK) (DAIDO)

$12.90 $9.29
7 13215-PLM-Y01 13215-PLM-Y01 / BEARING E, CONNECTING ROD (YELLOW) (DAIDO)

$12.90 $9.29
7 13213-PLM-Y01 13213-PLM-Y01 / BEARING C, CONNECTING ROD (BROWN) (DAIDO)

$12.90 $9.29
7 13212-PLM-Y01 13212-PLM-Y01 / BEARING B, CONNECTING ROD (BLACK) (DAIDO)

$12.90 $9.29
7 13211-PLM-Y01 13211-PLM-Y01 / BEARING A, CONNECTING ROD (BLUE) (DAIDO)

$12.90 $9.29
8 13310-PLM-A00 13310-PLM-A00 / CRANKSHAFT

$1,059.17 $826.15
9 13322-PK1-752 13322-PK1-752 / BEARING B, MAIN (BLACK) (DAIDO)

$14.88 $10.72
9 13321-PK1-752 13321-PK1-752 / BEARING A, MAIN (BLUE) (GLACIER VANDERVELL)

$14.88 $10.72
9 13324-PK1-752 13324-PK1-752 / BEARING D, MAIN (GREEN) (DAIDO)

$14.93 $10.75
9 13327-PK1-752 13327-PK1-752 / BEARING G, MAIN (RED) (GLACIER VANDERVELL)

$13.45 $9.68
9 13327-PK1-752 13327-PK1-752 / BEARING G, MAIN

$13.45 $9.68
9 13326-PK1-752 13326-PK1-752 / BEARING F, MAIN (PINK) (DAIDO)

$14.88 $10.72
9 13322-P2F-A01 13322-P2F-A01 / BEARING B, MAIN (BLACK) (GLACIER VANDERVELL)

$14.88 $10.72
9 13325-PK1-752 13325-PK1-752 / BEARING E, MAIN

$13.45 $9.68
9 13324-PK1-752 13324-PK1-752 / BEARING D, MAIN (GREEN) (GLACIER VANDERVELL)

$14.93 $10.75
9 13323-PK1-752 13323-PK1-752 / BEARING C, MAIN (BROWN) (DAIDO)

$14.88 $10.72
9 13321-PK1-752 13321-PK1-752 / BEARING A, MAIN (BLUE) (TAIHO)

$14.88 $10.72
9 13326-P2F-A01 13326-P2F-A01 / BEARING F, MAIN (PINK) (GLACIER VANDERVELL)

$14.88 $10.72
9 13325-PK1-752 13325-PK1-752 / BEARING E, MAIN (YELLOW) (GLACIER VANDERVELL)

$13.45 $9.68
9 13323-P2F-A01 13323-P2F-A01 / BEARING C, MAIN (BROWN) (GLACIER VANDERVELL)

$14.88 $10.72
10 13331-PLM-004 13331-PLM-004 / WASHER, THRUST (TAIHO)

$8.60 $6.19
11 13621-PLD-013 13621-PLD-013 / PULLEY, TIMING BELT DRIVE

$20.57 $14.81
12 13622-PLC-000 13622-PLC-000 / PLATE, TIMING BELT GUIDE

$4.95 $3.56
13 13810-PLM-A01 13810-PLM-A01 / PULLEY, CRANKSHAFT

$144.48 $104.03
14 90017-PLC-003 90017-PLC-003 / BOLT-WASHER (14X36)

$9.17 $6.60
15 90704-634-000 90704-634-000 / KEY (4.5X11.0)

$3.57 $2.57