CHASSIS/REAR LOWER ARM for 1989 Honda CIVIC HATCHBACK

Select REAR LOWER ARM Part

1989 Honda CIVIC HATCHBACK

Change vehicle

CHASSIS/REAR LOWER ARM for 1989 Honda CIVIC HATCHBACK #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 46438-SH3-A03 46438-SH3-A03 / BRACKET, R. RR. BRAKE HOSE (DRUM)

- -
2 46439-SH3-A03 46439-SH3-A03 / BRACKET, L. RR. BRAKE HOSE (DRUM)

- -
12 52341-SJ4-000 52341-SJ4-000 / ARM, RR. COMPENSATOR

- -
13 52343-SH3-004 52343-SH3-004 / BUSH, COMPENSATOR

- -
15 52350-SH3-A11 52350-SH3-A11 / ARM, R. RR. (LOWER)

- -
16 52354-SH3-A01 52354-SH3-A01 / COVER, R. RR. ARM (LOWER)

- -
18 52360-SH3-A11 52360-SH3-A11 / ARM, L. RR. (LOWER)

- -
19 52364-SH3-A01 52364-SH3-A01 / COVER, L. RR. ARM (LOWER)

- -
20 52365-SH3-000 52365-SH3-000 / BUSH, RR. ARM (LOWER) (YAMASHITA)

$25.30 $19.43
22 52370-SH3-A18 52370-SH3-A18 / ARM, R. RR. TRAILING (DRUM)

- -
22 52370-SH3-A18 52370-SH3-A18 / ARM, R. RR. TRAILING (DRUM)

- -
23 52371-SH3-A18 52371-SH3-A18 / ARM, L. RR. TRAILING (DRUM)

$346.67 $245.44
24 52390-SR0-A00 52390-SR0-A00 / ARM, R. RR. (UPPER)

$75.33 $55.14
25 52393-SR3-004 52393-SR3-004 / BUSH, ARM (UPPER) (INNER) (YAMASHITA)

$43.95 $32.96
26 52395-SR0-A01 52395-SR0-A01 / BUSH, RR. ARM (UPPER) (YUSA)

$27.00 $20.74
27 52400-SR3-000 52400-SR3-000 / ARM, L. RR. (UPPER)

$75.33 $55.14
28 52622-SH3-010 52622-SH3-010 / BUSH, RR. SHOCK ABSORBER (LOWER) (YAMASHITA)

$27.90 $21.43
30 90110-679-003 90110-679-003 / NUT, SELF-LOCK (8MM)

$3.90 $3.28
31 90117-SH3-004 90117-SH3-004 / BOLT, ARM (UPPER) (10X30)

$5.67 $4.76
33 90171-SR3-003 90171-SR3-003 / BOLT, TORQUE COMPENSATOR (10X59)

$8.23 $6.92
34 90172-S04-003 90172-S04-003 / BOLT, FLANGE (10X68)

$1.80 $1.51
35 90173-SR3-003 90173-SR3-003 / BOLT, ARM (LOWER) (10X80)

$11.78 $9.33
36 90174-SJ4-003 90174-SJ4-003 / BOLT, TRAILING ARM BUSH (12X60)

$12.90 $10.22
38 90180-SH3-A01 90180-SH3-A01 / BOLT, ARM PROTECTOR (LOWER)

- -
39 90551-SH3-000 90551-SH3-000 / WASHER (24X10X2.3)

$3.48 $2.93
40 95701-08016-08 95701-08016-08 / BOLT, FLANGE (8X16)

$1.15 $0.97