WHEEL, STEERING *NH1L* (NIPPON PURASUTO) (BLACK) in CHASSIS/STEERING WHEEL (2) for 1988 Honda CRX

WHEEL, STEERING *NH1L* (NIPPON PURASUTO) (BLACK) in CHASSIS/STEERING WHEEL (2) for 1988 Honda CRX #1
13
 • WASHER - $1.45
11
 • SCREW, TAPPING (4X12) (PO) - $0.40
8
 • COVER, NUT (NIPPON PURASUTO)
7
 • SPRING, HORN (NIPPON PURASUTO) - $1.51
10
 • EMBLEM *NH1L* - $10.32
2
 • WHEEL, STEERING *NH1L* (NIPPON PURASUTO) (BLACK)
 • WHEEL, STEERING *NH1L* (NIPPON PURASUTO) (BLACK)
15
 • SCREW, TAPPING (4X12) - $0.37
6
 • COVER, BODY *NH1L* (NIPPON PURASUTO) (BLACK)
 • COVER, BODY *NH1L* (NIPPON PURASUTO) (BLACK)
12
 • NUT, SELF-LOCK (OHASHI) - $0.65
15
 • SCREW, TAPPING (4X12) - $0.37
1
 • PLATE, CONTACT (NIPPON PURASUTO) - $14.82
14
 • SCREW, PAN (4X10) - $0.40
5
 • PLATE, CONDUCT (NIPPON PURASUTO)
14
 • SCREW, PAN (4X10) - $0.40
4
 • PAD, HORN *NH1L* (NIPPON PURASUTO) (BLACK)
 • PAD, HORN *NH1L* (NIPPON PURASUTO) (BLACK)