VALVE ASSY., AIR SUCTION in ENGINE/AIR SUCTION VALVE (DX, S, GL) for 1986 Honda CIVIC SEDAN

VALVE ASSY., AIR SUCTION in ENGINE/AIR SUCTION VALVE (DX, S, GL) for 1986 Honda CIVIC SEDAN #1
13
 • PIPE, AIR SUCTION
 • PIPE, AIR SUCTION
17
 • NUT-WASHER (6MM) - $0.58
9
 • MUFFLER B, AIR SUCTION
17
 • NUT-WASHER (6MM) - $0.58
2
 • GASKET, AIR SUCTION PIPE
15
 • BOLT, SPECIAL (8X22)
10
 • STAY A, AIR SUCTION MUFFLER
8
 • MUFFLER A, AIR SUCTION - $22.32
16
 • NUT, FLANGE (6MM) - $0.17
11
 • STAY B, AIR SUCTION MUFFLER
14
 • STAY, AIR SUCTION PIPE
 • STAY, AIR SUCTION PIPE
12
 • COLLAR, AIR SUCTION MUFFLER - $1.50
7
 • GASKET, MUFFLER - $2.36
4
 • STAY, AIR SUCTION VALVE
3
 • VALVE ASSY., AIR SUCTION
18
 • BOLT, FLANGE (6X12) - $0.70
16
 • NUT, FLANGE (6MM) - $0.17
15
 • BOLT, SPECIAL (8X22)
19
 • BOLT, FLANGE (6X14) - $0.61
6
 • GASKET, AIR SUCTION VALVE - $3.90
2
 • GASKET, AIR SUCTION PIPE
5
 • O-RING, AIR SUCTION VALVE - $2.58
12
 • COLLAR, AIR SUCTION MUFFLER - $1.50
1
 • CONNECTOR, AIR SUCTION PIPE
16
 • NUT, FLANGE (6MM) - $0.17