GEAR, SPEEDOMETER in TRANSMISSION - MANUAL/MT SPEEDOMETER GEAR for 1986 Honda CIVIC 5-DOOR

GEAR, SPEEDOMETER in TRANSMISSION - MANUAL/MT SPEEDOMETER GEAR for 1986 Honda CIVIC 5-DOOR #1
6
  • CLIP, SPEEDOMETER GEAR - $2.66
4
  • GEAR, SPEEDOMETER DRIVEN
  • GEAR, SPEEDOMETER
7
  • O-RING (23.5X2) - $1.43
8
  • BOLT, FLANGE (6X16) - $0.64
5
  • CLIP, SPEEDOMETER CABLE - $2.66
3
  • SEAL, GEAR HOLDER - $5.06
2
  • PLATE, SPEEDOMETER GEAR HOLDER - $2.14
1
  • HOLDER, SPEEDOMETER GEAR