INTERIOR / BUMPER/SLIDING GLASS (2) for 1985 Honda ACCORD SEDAN

Select SLIDING GLASS (2) Part

1985 Honda ACCORD SEDAN

Change vehicle

INTERIOR / BUMPER/SLIDING GLASS (2) for 1985 Honda ACCORD SEDAN #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 39271-636-000 39271-636-000 / E-CLIP

- -
2 71921-SA5-920 71921-SA5-920 / RAIL, R. GUIDE

- -
3 71922-SA5-920 71922-SA5-920 / CAP, R. RAIL END

- -
4 71924-SA5-920 71924-SA5-920 / GUIDE, R. LIFTER (UPPER)

- -
5 71926-SA5-920 71926-SA5-920 / RAIL, L. GUIDE

- -
6 71927-SA5-920 71927-SA5-920 / CAP, L. RAIL END

- -
7 71929-SA5-920 71929-SA5-920 / GUIDE, L. LIFTER (UPPER)

- -
8 71937-SA5-920 71937-SA5-920 / COVER, GUIDE RAIL

- -
9 71938-692-920 71938-692-920 / ADJUSTER, LIFT-UP

- -
10 71941-SA5-920 71941-SA5-920 / STAY, R. FR. SLIDE

- -
11 71943-SA5-920 71943-SA5-920 / SLIDE & CABLE, R.

- -
11 71943-SA5-981 71943-SA5-981 / SLIDE & CABLE, R.

- -
12 71946-SA5-920 71946-SA5-920 / STAY, L. FR. SLIDE

- -
13 71947-692-920 71947-692-920 / WASHER (5.2X12)

- -
14 71948-SA5-920 71948-SA5-920 / SLIDE & CABLE, L.

- -
14 71948-SA5-981 71948-SA5-981 / SLIDE & CABLE, L.

- -
15 71951-SA5-920 71951-SA5-920 / STAY, R. RR. SLIDE

- -
16 71953-692-920 71953-692-920 / LINK, LIFT-UP

- -
17 71956-SA5-920 71956-SA5-920 / STAY, L. RR. SLIDE

- -
18 71957-692-921 71957-692-921 / GUIDE, SIDE

- -
19 71958-692-920 71958-692-920 / SHAFT, RR. SLIDE

- -
21 71960-SA5-505 71960-SA5-505 / MOTOR ASSY., ROOF

- -
20 71960-SA5-505 71960-SA5-505 / MOTOR ASSY., ROOF

- -
20 71960-SA5-981 71960-SA5-981 / MOTOR ASSY., ROOF

- -
22 71960-SA5-505 71960-SA5-505 / GEAR, ROOF

- -
23 71963-692-921 71963-692-921 / JOINT, MOTOR GEAR

- -
24 71965-SA5-920 71965-SA5-920 / CABLE (OUTER)

- -
24 71965-SA5-981 71965-SA5-981 / CABLE (OUTER)

$69.87 $51.14
25 71971-SA5-921 71971-SA5-921 / DEFLECTOR, ROOF

- -
26 71972-692-920 71972-692-920 / ARM, DEFLECTOR

- -
27 71974-692-920 71974-692-920 / PIN, DEFLECTOR ARM

- -
28 71978-692-920 71978-692-920 / SPRING, DEFLECTOR

$4.07 $3.42
29 70550-SG0-000 70550-SG0-000 / SEAL, DEFLECTOR

- -
30 71982-SA5-920 71982-SA5-920 / WASHER, NYLON

- -
31 71987-SA5-920 71987-SA5-920 / E-RING (3MM)

- -
32 93892-05010-18 93892-05010-18 / SCREW-WASHER (5X10)

$0.75 $0.63
33 94050-06000 94050-06000 / NUT, FLANGE (6MM)

$0.97 $0.81
34 94071-06080 94071-06080 / NUT-WASHER (6MM)

$0.97 $0.81