CHASSIS/WHEEL - TIRE for 1985 Honda ACCORD SEDAN

Select WHEEL - TIRE Part

1985 Honda ACCORD SEDAN

Change vehicle

No. Part # Part # / Description List Price Price
2 42700-SA5-661 42700-SA5-661 / DISK, WHEEL (4-TX13)

- -
3 42700-SA5-720 42700-SA5-720 / DISK, ALUMINUM WHEEL (5-JX13)

- -
5 42753-SB0-661 42753-SB0-661 / VALVE ASSY., ALUMINUM WHEEL (ENKEI)

- -
6 42753-SB8-661 42753-SB8-661 / VALVE, RIM (SCHRADER)

$1.30 $1.09
6 42753-SB8-661 42753-SB8-661 / VALVE, RIM (TAIHEIYO)

$1.30 $1.09
7 42767-SA5-670 42767-SA5-670 / PLATE, SPARE TIRE CAUTION (T-TYPE)(ENGLISH)

$4.98 $4.19
9 44724-SA6-671 44724-SA6-671 / WEIGHT, BALANCE (40G) (YAMATE)

- -
9 44727-S5A-A01 44727-S5A-A01 / WEIGHT, BALANCE (15G) (PLOMBCO)

$1.17 $0.98
9 44722-SA6-671 44722-SA6-671 / WEIGHT, BALANCE (20G)

- -
9 44726-SA6-671 44726-SA6-671 / WEIGHT, BALANCE (5G) (YAMATE)

- -
9 44723-SA6-671 44723-SA6-671 / WEIGHT, BALANCE (30G) (YAMATE)

- -
9 44725-SA6-671 44725-SA6-671 / WEIGHT, BALANCE (50G) (YAMATE)

- -
9 44728-SA6-671 44728-SA6-671 / WEIGHT, BALANCE (25G)

$1.45 $1.22
9 44729-SA6-671 44729-SA6-671 / WEIGHT, BALANCE (35G)

- -
9 44721-SA6-671 44721-SA6-671 / WEIGHT, BALANCE (10G) (YAMATE)

- -
9 44730-SA6-671 44730-SA6-671 / WEIGHT, BALANCE (45G)

- -
9 44741-657-811 44741-657-811 / WEIGHT, BALANCE (35G) (SILVER)(ENKEI)

- -
9 44742-657-811 44742-657-811 / WEIGHT, BALANCE (25G) (SILVER)(ENKEI)

- -
9 44727-SE0-652 44727-SE0-652 / WEIGHT, BALANCE (15G) (SILVER)(ENKEI)

- -
9 44740-657-811 44740-657-811 / WEIGHT, BALANCE (45G) (SILVER)(ENKEI)

- -
9 44723-657-811 44723-657-811 / WEIGHT, BALANCE (30G) (SILVER)(ENKEI)

- -
9 44725-657-811 44725-657-811 / WEIGHT, BALANCE (10G) (SILVER)(ENKEI)

- -
9 44726-657-811 44726-657-811 / WEIGHT, BALANCE (5G) (SILVER) (ENKEI)

- -
9 44722-657-811 44722-657-811 / WEIGHT, BALANCE (40G) (SILVER)(ENKEI)

- -
9 44724-657-811 44724-657-811 / WEIGHT, BALANCE (20G) (SILVER)(ENKEI)

- -
11 44733-SA5-720 44733-SA5-720 / CAP, WHEEL CENTER

- -
14 44735-SA5-711 44735-SA5-711 / SPRING, CENTER CAP

$20.40 $15.67
18 83803-SA6-660 83803-SA6-660 / SPACER, SPARE TIRE

- -
19 83853-SB2-660 83853-SB2-660 / BOLT, ANCHOR

- -
21 90304-SA5-013 90304-SA5-013 / NUT, WHEEL (CHROME PLATED) (FUSE RASHI)

$9.15 $7.25