BODY / AIR CONDITIONING/DOOR LOCK 3DR for 1984 Honda ACCORD HATCHBACK

Select DOOR LOCK 3DR Part

1984 Honda ACCORD HATCHBACK

Change vehicle

BODY / AIR CONDITIONING/DOOR LOCK 3DR for 1984 Honda ACCORD HATCHBACK #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 75410-SA5-672 75410-SA5-672 / LOCK ASSY., R. DOOR

- -
2 75411-634-000 75411-634-000 / JOINT

$4.77 $4.00
3 75412-SA0-000 75412-SA0-000 / FASTENER

$3.25 $2.73
4 75415-SA0-300 75415-SA0-300 / ELIMINATOR, R. NOISE

$3.68 $3.09
5 75450-SA5-672 75450-SA5-672 / LOCK ASSY., L. DOOR

- -
6 75455-SA0-300 75455-SA0-300 / ELIMINATOR, L. NOISE

- -
7 75510-SA5-013 75510-SA5-013 / HANDLE ASSY., R. INSIDE

- -
8 75512-SA5-921 75512-SA5-921 / COVER, R. INSIDE HANDLE

- -
9 75513-SA5-000 75513-SA5-000 / CUSHION, LOCK ROD

- -
10 75513-SA5-921 75513-SA5-921 / SEAL, HANDLE COVER

$1.53 $1.29
11 75516-SA5-013ZD 75516-SA5-013ZD / CASE, R. INSIDE HANDLE *YR82L* (ARK TAN)

- -
11 75516-SA5-013ZE 75516-SA5-013ZE / CASE, R. INSIDE HANDLE *R40L* (ARK RED)

- -
11 75516-SA5-013ZD 75516-SA5-013ZD / CASE, R. INSIDE HANDLE *NH67L* (DEW GRAY)

- -
12 75517-SA5-013 75517-SA5-013 / ROD, R. LOCK KNOB

- -
13 75522-SA5-921 75522-SA5-921 / COVER, L. INSIDE HANDLE

- -
14 75524-SA5-003ZH 75524-SA5-003ZH / CAP, INSIDE CASE *YR82L* (ARK TAN)

- -
14 75524-SA5-003ZH 75524-SA5-003ZH / CAP, INSIDE CASE *R40L* (ARK RED)

- -
14 75524-SA5-003ZH 75524-SA5-003ZH / CAP, INSIDE CASE *NH67L* (DEW GRAY)

- -
15 75525-SA5-023 75525-SA5-023 / ROD, R. INSIDE HANDLE

- -
15 75525-SA5-013 75525-SA5-013 / ROD, R. INSIDE HANDLE

- -
16 75530-SA5-013 75530-SA5-013 / HANDLE ASSY., L. INSIDE

- -
17 75536-SA5-013ZF 75536-SA5-013ZF / CASE, L. INSIDE HANDLE *YR82L* (ARK TAN)

- -
17 75536-SA5-013ZD 75536-SA5-013ZD / CASE, L. INSIDE HANDLE *R40L* (ARK RED)

- -
17 75536-SA5-013ZD 75536-SA5-013ZD / CASE, L. INSIDE HANDLE *NH67L* (DEW GRAY)

- -
18 75537-SA5-013 75537-SA5-013 / ROD, L. LOCK KNOB

- -
19 75551-692-003 75551-692-003 / HOLDER, DOOR LOCK ROD

- -
20 75555-692-003 75555-692-003 / STRIKER, DOOR LOCK

- -
21 75556-605-010 75556-605-010 / BOLT, LOCK STRIKER

$4.03 $3.39
22 75565-SA5-023 75565-SA5-023 / ROD, L. INSIDE HANDLE

- -
22 75565-SA5-023 75565-SA5-023 / ROD, L. INSIDE HANDLE

- -
23 75581-SA5-020 75581-SA5-020 / SPRING, LOCK KEY SETTING

- -
24 75585-SA5-003 75585-SA5-003 / CYLINDER, DOOR

- -
25 75610-SA5-023 75610-SA5-023 / HANDLE ASSY., R. (OUTER)

- -
26 75612-611-000 75612-611-000 / BUSH, HANDLE JOINT (OUTER)

$2.08 $1.75
26 72134-SM1-003 72134-SM1-003 / BUSH, HANDLE JOINT (OUTER)

$2.08 $1.75
27 75620-SA5-023 75620-SA5-023 / HANDLE ASSY., L. (OUTER)

- -
28 90103-693-000 90103-693-000 / SCREW, FLANGE TAPPING (4X12)

$2.83 $2.38
29 90668-SA5-003 90668-SA5-003 / GROMMET, SCREW (6MM)

$0.30 $0.25
30 93600-06025-0A 93600-06025-0A / SCREW, FLAT (6X25)

- -
31 93903-15210 93903-15210 / SCREW, TAPPING (5X12)

- -
32 94050-06000 94050-06000 / NUT, FLANGE (6MM)

$0.97 $0.81