CHASSIS/BRAKE LINE for 1982 Honda CIVIC SEDAN

Select BRAKE LINE Part

1982 Honda CIVIC SEDAN

Change vehicle

CHASSIS/BRAKE LINE for 1982 Honda CIVIC SEDAN #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 46210-SA0-672 46210-SA0-672 / VALVE ASSY., PROPORTIONING

- -
2 46310-SA0-600 46310-SA0-600 / PIPE A, BRAKE

- -
3 46320-SA0-672 46320-SA0-672 / PIPE B, BRAKE

- -
4 46321-SA0-672 46321-SA0-672 / PIPE H, BRAKE

- -
5 46330-SA1-000 46330-SA1-000 / PIPE C, BRAKE

- -
6 46331-SA0-000 46331-SA0-000 / PIPE E, R. BRAKE

- -
7 46340-SA1-000 46340-SA1-000 / PIPE D, BRAKE

- -
8 46360-SA0-603 46360-SA0-603 / PIPE F, BRAKE

- -
9 46361-SA0-000 46361-SA0-000 / PIPE E, L. BRAKE

- -
10 46380-579-300 46380-579-300 / GROMMET A, BRAKE PIPE

- -
11 46381-SA0-300 46381-SA0-300 / GROMMET B, BRAKE PIPE

- -
12 46382-SA0-300 46382-SA0-300 / GROMMET A, BRAKE PIPE

- -
13 46392-692-003 46392-692-003 / CLIP D, BRAKE PIPE (WHITE)

$7.13 $5.99
14 01464-SA0-030 01464-SA0-030 / SET,FR BRAKE HOSE

$36.92 $27.69
15 01466-SA0-010 01466-SA0-010 / HOSE, RR. BRAKE (NICHIRIN)

- -
16 46435-SA0-670 46435-SA0-670 / BRACKET, R. RR. BRAKE HOSE

- -
17 46436-SA0-670 46436-SA0-670 / BRACKET, L. RR. BRAKE HOSE

- -
18 46462-SE0-000 46462-SE0-000 / BOLT, OIL

$6.55 $5.50
19 46472-568-000 46472-568-000 / GASKET, OIL BOLT

$3.50 $2.94
19 90545-300-000 90545-300-000 / WASHER, OIL BOLT

$3.10 $2.60
20 90651-538-000 90651-538-000 / CLIP, BRAKE HOSE

$5.00 $4.20
21 93402-06016-08 93402-06016-08 / BOLT-WASHER (6X16)

$1.05 $0.88
22 93402-08045-08 93402-08045-08 / BOLT-WASHER (8X45)

- -
23 95003-12006-10 95003-12006-10 / TUBE, VINYL (5X7X60)

$0.35 $0.29
24 95700-06010-08 95700-06010-08 / BOLT, FLANGE (6X10)

$1.03 $0.87
24 95701-06010-08 95701-06010-08 / BOLT, FLANGE (6X10)

$1.03 $0.87