BODY / AIR CONDITIONING/DOOR LOCK (1) for 1982 Honda CIVIC HATCHBACK

Select DOOR LOCK (1) Part

1982 Honda CIVIC HATCHBACK

Change vehicle

BODY / AIR CONDITIONING/DOOR LOCK (1) for 1982 Honda CIVIC HATCHBACK #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 75410-SA0-663 75410-SA0-663 / LOCK ASSY., R. DOOR

- -
2 75411-634-000 75411-634-000 / JOINT

$4.77 $4.00
3 75412-SA0-000 75412-SA0-000 / FASTENER

$3.25 $2.73
4 75450-SA0-663 75450-SA0-663 / LOCK ASSY., L. DOOR

- -
5 75510-SA0-014 75510-SA0-014 / HANDLE ASSY., R. INSIDE

- -
6 75513-SA0-000 75513-SA0-000 / CUSHION, LOCK ROD

- -
7 75515-SA0-014 75515-SA0-014 / KNOB, R. LOCK (HONDALOCK)

- -
7 75515-SA0-013 75515-SA0-013 / KNOB, R. LOCK (MITSUI)

- -
8 75516-SA0-014ZC 75516-SA0-014ZC / CASE, R. INSIDE HANDLE *NH40L*(HONDALOCK) (GRACE GRAY)

- -
8 75516-SA0-013ZC 75516-SA0-013ZC / CASE, R. INSIDE HANDLE *NH40L*(MITSUI) (GRACE GRAY)

- -
8 75516-SA0-014ZB 75516-SA0-014ZB / CASE, R. INSIDE HANDLE *YR62L*(MITSUI) (PROPER BROWN)

- -
8 75516-SA0-014ZA 75516-SA0-014ZA / CASE, R. INSIDE HANDLE *B29L* (HONDALOCK) (PROPER BLUE)

- -
8 75516-SA0-014ZA 75516-SA0-014ZA / CASE, R. INSIDE HANDLE *B29L* (MITSUI) (PROPER BLUE)

- -
8 75516-SA0-014ZE 75516-SA0-014ZE / CASE, R. INSIDE HANDLE *YR62L*(HONDALOCK) (PROPER BROWN)

- -
9 75517-SA0-013 75517-SA0-013 / ROD, R. LOCK KNOB

- -
10 75520-SA0-013 75520-SA0-013 / HANDLE ASSY., L. INSIDE

$33.73 $25.30
12 75525-SA0-023 75525-SA0-023 / ROD, R. FR. DOOR INSIDE HANDLE

- -
13 75535-SA0-014 75535-SA0-014 / KNOB, L. LOCK (HONDALOCK)

- -
13 75535-SA0-013 75535-SA0-013 / KNOB, L. LOCK (MITSUI)

- -
14 75536-SA0-014ZB 75536-SA0-014ZB / CASE, L. INSIDE HANDLE *YR62L*(MITSUI) (PROPER BROWN)

- -
14 75536-SA0-014ZB 75536-SA0-014ZB / CASE, L. INSIDE HANDLE *B29L* (HONDALOCK) (PROPER BLUE)

- -
14 75536-SA0-014ZB 75536-SA0-014ZB / CASE, L. INSIDE HANDLE *B29L* (MITSUI) (PROPER BLUE)

- -
14 75536-SA0-014ZE 75536-SA0-014ZE / CASE, L. INSIDE HANDLE *YR62L*(HONDALOCK) (PROPER BROWN)

- -
14 75536-SA0-014ZC 75536-SA0-014ZC / CASE, L. INSIDE HANDLE *NH40L*(HONDALOCK) (GRACE GRAY)

- -
14 75536-SA0-013ZC 75536-SA0-013ZC / CASE, L. INSIDE HANDLE *NH40L*(MITSUI) (GRACE GRAY)

- -
15 75537-SA0-013 75537-SA0-013 / ROD, L. LOCK KNOB

- -
16 75551-692-003 75551-692-003 / HOLDER, DOOR LOCK ROD

- -
17 75555-692-003 75555-692-003 / STRIKER, DOOR LOCK

- -
18 75556-605-010 75556-605-010 / BOLT, LOCK STRIKER

$4.03 $3.39
19 75565-SA0-023 75565-SA0-023 / ROD, L. FR. DOOR INSIDE HANDLE

- -
20 75581-671-000 75581-671-000 / SPRING, LOCK KEY SETTING

- -
21 83010-680-000 83010-680-000 / CYLINDER, DOOR

- -
22 75586-SA0-003 75586-SA0-003 / GASKET, SEAT

- -
23 75610-SA0-971 75610-SA0-971 / HANDLE ASSY., R. (OUTER) (MITSUI)

- -
24 75611-SA0-971 75611-SA0-971 / SEAT, HANDLE (OUTER) (MITSUI)

- -
25 72134-SM1-003 72134-SM1-003 / BUSH, HANDLE JOINT (OUTER)

$2.08 $1.75
25 75612-611-000 75612-611-000 / BUSH, HANDLE JOINT (OUTER)

$2.08 $1.75
26 75620-SA0-971 75620-SA0-971 / HANDLE ASSY., L. (OUTER) (MITSUI)

- -
27 90115-SA0-000 90115-SA0-000 / SCREW, TAPPING (4X10)

- -
28 90662-671-003 90662-671-003 / GROMMET, SCREW (5MM) (WHITE)

$2.60 $2.18
28 90662-SB2-003 90662-SB2-003 / GROMMET, SCREW (5MM)

$0.55 $0.46
29 93600-06025-0A 93600-06025-0A / SCREW, FLAT (6X25)

- -
30 93903-16110 93903-16110 / SCREW, TAPPING (6X12)

- -
32 94050-06080 94050-06080 / NUT, FLANGE (6MM)

$0.30 $0.25
33 75455-SA0-300 75455-SA0-300 / ELIMINATOR, L. NOISE

- -
33 75415-SA0-300 75415-SA0-300 / ELIMINATOR, R. NOISE

$3.68 $3.09