INTERIOR / BUMPER/REAR SEAT COMPONENTS - SEAT BELT (2) for 1982 Honda CIVIC 5-DOOR

Select REAR SEAT COMPONENTS - SEAT BELT (2) Part

1982 Honda CIVIC 5-DOOR

Change vehicle

INTERIOR / BUMPER/REAR SEAT COMPONENTS - SEAT BELT (2) for 1982 Honda CIVIC 5-DOOR #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
2 78111-SA3-674ZB 78111-SA3-674ZB / COVER, R. RR. SEAT CUSHION TRIM *NH41L* (TENDER GRAY)

- -
2 78111-SA3-674ZD 78111-SA3-674ZD / COVER, R. RR. SEAT CUSHION TRIM *YR63L* (SINCERE BEIGE)

- -
2 78111-SA3-674ZC 78111-SA3-674ZC / COVER, R. RR. SEAT CUSHION TRIM *R32L* (SINCERE RED)

- -
4 78113-693-003 78113-693-003 / RUBBER, RR. SEAT SETTING

- -
5 78121-SA3-671ZD 78121-SA3-671ZD / COVER, L. RR. SEAT CUSHION TRIM *YR63L* (SINCERE BEIGE)

- -
5 78121-SA3-671ZB 78121-SA3-671ZB / COVER, L. RR. SEAT CUSHION TRIM *NH41L* (TENDER GRAY)

- -
5 78121-SA3-671ZC 78121-SA3-671ZC / COVER, L. RR. SEAT CUSHION TRIM *R32L* (SINCERE RED)

- -
6 78130-SA3-013 78130-SA3-013 / ADJUSTER, R. RR. SEAT

- -
6 78130-SA3-014 78130-SA3-014 / ADJUSTER, R. RR. SEAT

- -
7 78140-SA3-014 78140-SA3-014 / ADJUSTER, L. RR. SEAT

- -
7 78140-SA3-013 78140-SA3-013 / ADJUSTER, L. RR. SEAT

- -
9 78151-SA3-674ZC 78151-SA3-674ZC / COVER, RR. SEAT-BACK TRIM *R32L* (SINCERE RED)

- -
9 78151-SA3-674ZB 78151-SA3-674ZB / COVER, RR. SEAT-BACK TRIM *NH41L* (TENDER GRAY)

- -
9 78151-SA3-674ZD 78151-SA3-674ZD / COVER, RR. SEAT-BACK TRIM *YR63L* (SINCERE BEIGE)

- -
10 78152-SA0-003 78152-SA0-003 / COVER, R. SEAT-BACK

- -
11 78154-SA0-004 78154-SA0-004 / CABLE, SEAT CONTROL (TOKYO SEAT)

- -
12 78156-SA0-003 78156-SA0-003 / BRACKET, HANDLE

- -
13 78157-SA0-003 78157-SA0-003 / COVER, L. SEAT-BACK

- -
14 78176-SA0-003 78176-SA0-003 / SPRING, HANDLE

- -
16 78180-SA3-003ZM 78180-SA3-003ZM / MAT, RR. SEAT-BACK *YR63L* (SINCERE BEIGE)

- -
16 78180-SA3-003ZL 78180-SA3-003ZL / MAT, RR. SEAT-BACK *R32L* (SINCERE RED)

- -
16 78180-SA3-003ZK 78180-SA3-003ZK / MAT, RR. SEAT-BACK *NH41L* (TENDER GRAY)

- -
17 78190-SA0-013ZK 78190-SA0-013ZK / HANDLE, RR. SEAT *YR63L* (SINCERE BEIGE)

- -
17 78190-SA0-013ZD 78190-SA0-013ZD / HANDLE, RR. SEAT *R32L* (SINCERE RED)

- -
17 78190-SA0-013ZD 78190-SA0-013ZD / HANDLE, RR. SEAT *NH41L* (TENDER GRAY)

- -
18 78192-SA0-003ZD 78192-SA0-003ZD / CAP, RR. SEAT-BACK HANDLE *NH41L* (TENDER GRAY)

- -
18 78192-SA0-003ZM 78192-SA0-003ZM / CAP, RR. SEAT-BACK HANDLE *YR63L* (SINCERE BEIGE)

- -
18 78192-SA0-003ZL 78192-SA0-003ZL / CAP, RR. SEAT-BACK HANDLE *R32L* (SINCERE RED)

- -
19 78194-SA0-003 78194-SA0-003 / HOLDER, CABLE

- -
20 78195-SA0-003ZK 78195-SA0-003ZK / GARNISH, RR. SEAT-BACK HANDLE *NH41L* (TENDER GRAY)

- -
20 78195-SA0-003ZM 78195-SA0-003ZM / GARNISH, RR. SEAT-BACK HANDLE *YR63L* (SINCERE BEIGE)

- -
20 78195-SA0-003ZL 78195-SA0-003ZL / GARNISH, RR. SEAT-BACK HANDLE *R32L* (SINCERE RED)

- -
21 78198-SA4-003 78198-SA4-003 / NUT, PUSH

- -
23 04824-SA3-305ZA 04824-SA3-305ZA / SEAT BELT ASSY., R. RR. *R20L* (ROSE WINE RED)

- -
23 786A1-SA3-Z01ZD 786A1-SA3-Z01ZD / SEAT BELT ASSY., R. RR. *YR58L* (NIPPON SEIKO) (NATURAL BROWN)

$215.89 $152.85
23 04824-SA3-305ZB 04824-SA3-305ZB / SEAT BELT ASSY., R. RR. *NH40L* (GRACE GRAY)

- -
24 786A1-SA3-Z02ZD 786A1-SA3-Z02ZD / SEAT BELT ASSY., R. RR. *YR25L* (TAKATA) (PLIANT BEIGE)

$215.89 $152.85
24 04824-SA3-306ZF 04824-SA3-306ZF / SEAT BELT SET, R. RR. (2P-ALR)*NH89L* (PALMY GRAY)

$215.89 $152.85
24 78610-SA3-677ZC 78610-SA3-677ZC / SEAT BELT ASSY., R. RR. *R20L* (ROSE WINE RED)

$215.89 $152.85
25 04828-SA3-306ZF 04828-SA3-306ZF / SEAT BELT ASSY., L. RR. *NH40L* (GRACE GRAY)

- -
25 786A2-SA3-Z01ZD 786A2-SA3-Z01ZD / SEAT BELT ASSY., L. RR. *YR58L* (NATURAL BROWN)

- -
25 04828-SA3-306ZC 04828-SA3-306ZC / SEAT BELT ASSY., L. RR. *YR58L* (NATURAL BROWN)

- -
25 04828-SA3-305ZB 04828-SA3-305ZB / SEAT BELT ASSY., L. RR. *R20L* (ROSE WINE RED)

- -
25 04828-SA3-305ZB 04828-SA3-305ZB / SEAT BELT ASSY., L. RR. *NH40L* (GRACE GRAY)

- -
25 786A2-SA3-Z02ZA 786A2-SA3-Z02ZA / SEAT BELT ASSY., L. RR. *R20L* (ROSE WINE RED)

$215.89 $152.85
27 90103-SA0-000 90103-SA0-000 / BOLT, HEX. (7/16X25)

- -
28 90128-634-000 90128-634-000 / BOLT, FLANGE (6X28)

- -
29 90652-SA0-003ZD 90652-SA0-003ZD / CLIP, MAT *R32L* (SINCERE RED)

- -
29 90652-SA0-003ZD 90652-SA0-003ZD / CLIP, MAT *YR63L* (SINCERE BEIGE)

- -
29 90652-SA0-003ZD 90652-SA0-003ZD / CLIP, MAT *NH41L* (TENDER GRAY)

- -
30 90108-SA0-000 90108-SA0-000 / BOLT-WASHER (8X25)

- -
31 93902-14180 93902-14180 / SCREW, TAPPING

$0.43 $0.36
32 94101-06800 94101-06800 / WASHER, PLAIN (6MM)

$0.42 $0.35